asi : is. və sif. [ər.]
1. Üsyançı, hökumət əleyhinə baş qaldıran, hökumətə ağ olan. ..Budaq, Rəhman, Qəhrəman və Səlma bir neçə asi ilə vuruşa-vuruşa səhnəyə daxil olurlar. A.Şaiq. _ Asi olmaq – tabe olmamaq, əleyhinə baş qaldırmaq, üzə durmaq, itaət etməmək.
2. din. Günahkar.