asmalıq :
1. sif. Bandaq vurulmağa, asılıb saxlanmağa yarar. Asmalıq üzüm. Asmalıq armud.
2. is. məh. Qaşıqları düzmək üçün ipdən və s.-dən toxunmuş tor, səbət.