assimilyasiya : [lat.]
1. dilç. Bir səsin yanındakı səsə bənzədilməsi, məs.: annamaq (anlamaq), atdar (atlar) və s.
2. Bir xalqın başqa bir xalqın dilini, adətlərini və s.-ni qəbul etməsi nəticəsində onun içərisində əriyib getməsi. Zorakı assimilyasiya.
3. biol. Canlı orqanizmin üzvi maddələri mənimsəmə prosesi. Assimilyasiya canlıların ən xarakter xassələrindəndir.