astagəl : sif. dan. Ağırtərpənən, yavaştərpənən. Astagəl adam.