aydırmaq : f. məh. Anlatmaq, sezdirmək, başa salmaq, qandırmaq.