bülənd : [fars.] Uca, yüksək; adətən “asimanə (ərşə və s.) bülənd olmaq” şəklində işlənir – göyə qalxmaq, yüksəlmək, ucalmaq. [İsmayıl bəy:] Doğrudan, mahalda bədbihesablıq o qədər artıbdır ki, əhalinin naləsi asimanə bülənd olubdur. N.Vəzirov. Çalmaq, oynamaq, güləşmək, yallı getmək, ura asimanə bülənd olmuşdu. C.Məmmədquluzadə. Səhranın günbatan tərəfindən gördüm bir şölə asimanə bülənd olub, işığı hər yeri, bürüyübdür. Ə.Haqverdiyev.