bəşəriyyət : is. [ər.] İnsanlıq, insanlar. Bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət sülhün keşiyində durmuşdur. – Günəşin yüksəkdən görünən işıqları . . saf, bərraq bir dənizin dalğalarında çimərək, bəşəriyyətin gözünü işıqlandırır. M.S.Ordubadi. [Bəhram:] Qanun qarşısında bütün bəşəriyyət bərabər olmalıdır. C.Cabbarlı. İllərcə çalışmış bəşəriyyət; Varlıqdakı şimşəklə, küləklə. M.Müşfiq.