bəhsləşmək : qarş.
1. Bir-biri ilə mübahisəyə girişmək, mübahisə etmək.
2. Yarışmaq, yarışa girişmək. Gəl bəhsləşək, görək hansımız bu işi tez qurtararıq.