bənzədilmək : məch.
1. Oxşadılmaq, uyğunlaşdırılmaq.
2. Təqlid edilmək.
3. Səhvən başqasına oxşadılmaq.