bənzətmək : f.
1. Oxşatmaq. Bənzətməz anın yüzini ayə Nəsimi, sor nədən. Nəsimi. Əhli-təmkinəm, məni bənzətmə, ey gül, bülbülə. Füzuli.
2. Yanılıb bir şeyi başqa bir şey zənn etmək, yanılıb oxşatmaq. Sizi müəlliminizə bənzətdim.