başqalaşmış : f.sif. Başqa vəziyyətə, şəklə, hala düşmüş; başqa cür olmuş; dəyişmiş. Yenə Ulduzun dalğın və başqalaşmış səsi eşidilir. Ə.Məmmədxanlı. [Veys] Bakıdan tamamilə başqalaşmış halda qayıtdığını zənn edirdi. Ə.Əbülhəsən.