başsındıran : sif. dan. Çox çətin, mürəkkəb, həlledilməz. Başsındıran məsələ.