bahalı : sif.
1. Bax baha 2-ci mənada. Bahalı parça. – [Gövhərin] ağzı, içi bahalı daş-qaşla dolu bir mücrü kimi açıldı, sədəf kimi dümağ dişləri göründü. Ə.Vəliyev.
2. məc. Nadir, çox az tapılan. Platin bahalı filizdir.