bankrot : [fr.] Müflis, iflas etmiş. Şəhərdə bərk səs var ki, Hacı Saleh bankrotdu. S.S.Axundov. _ Bankrot etmək (çıxarmaq) – iflasa uğratmaq, var-yoxdan çıxmasına səbəb olmaq.