barbar : [əsli yun.] Vəhşi, kobud. Faşist barbarları.