batareya : [fr.] Bir neçə top və minaatandan ibarət taktik vahid. Tapdıq söhbətə .. minasaçan batareyasını susdurmağa necə getdiyindən başladı. Ə.Əbülhəsən.
1. Bu hissənin yerləşdiyi istehkam. Dəmirbeton özül üstündə qurulmuş batareya.
2. fiz. Bir-birinə bənd edilmiş bir neçə akkumulyator, yaxud qalvanik element. Elektrik batareyası. Akkumulyator batareyası.
3. Buxar ilə qızdırılan binaların içində qoyulan və içərisində isti su olan bir-birinə yapışıq borular sistemi.