baxıcı : is.
1. Baxan, nəzarət edən, idarə edən. Yol baxıcısı. Həbsxana baxıcısı. – Cəlil ağa Avropaya gedəndə onun dövlətinin və işlərinin üstünə gərək ya bir baxıcı .. və ya bir icarədar olaydı. İ.Musabəyov. Haşım .. az bir zamanda fəhləlikdən çıxıb, Hacı Məhəmmədin cəmi işlərinə baxıcı oldu. B.Talıblı.
2. Qulluq edən, xidmətçi. Xəstə baxıcısı.
3. Tamaşaçı.
4. dan. Falçı, falabaxan.