baxyalı : sif. Xırda və möhkəm tikişli, sıx tikişli, baxyası olan. Baxyalı paltar.