bayaq : zərf Bir az bundan əvvəl, qabaqca. [Qaraca qız:] Mən bayaq çəpərin arasından güllü bağçaya baxırdım, sən də kitab oxuyurdun. S.S.Axundov. Əsəd sıçrayıb bir daşın dalında gizlənərək, bayaq gördüyü yerə baxmağa başladı. B.Talıblı. [Musa kişi:] Mən bayaq fikir verirdim, sən uşaqlara baxanda tikə boğazından aşağı getmirdi. M.İbrahimov.