bayka : is. [rus.]
1. Yundan və ya pambıqdan toxunan yumşaq xovlu parça.
2. Bu parçadan tikilmiş. Bayka palto.