behli : sif. Beh alınmış, behi verilmiş; satılmış.