beytin : sif. dan.
1. Boş, qeyri-məskun (yer haqqında).
2. Sərbəst, azad, işsiz, bikar.