biclik : is. Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq; hiyləgərlik, kələkbazlıq, fəndgirlik. Biclik etmək. – Hər fənd və bicliklə edər kəsb maaşın; Saxlar özü başın. M.Ə.Sabir. Çərçizadə nə qədər bicliyi, bacarığı, istedadı vardı, ortaya çıxardı. Ə.Vəliyev. _ Özünü bicliyə qoymaq (vurmaq) – hiylə işlətmək. “Molla Nəsrəddin” və “Tərcüman”ları köməyə çağıranda, onlar da özlərini qoyurlar bicliyə. C.Məmmədquluzadə.