birgəlik : is. İşdə, fikirdə və s.-də bir olma, həmrəy olma; şəriklik; iş birliyi.