birhecalı : sif. dilç. Tək hecası olan, təkhecalı. Birhecalı söz.