bitməzlik : is. Bitməyən, qurtarmayan şeyin halı; tükənməzlik.