bölüm : is.
1. Bölmə işi.
2. Parça; bölünmüş hissə; pay, hissə. bölüm-bölüm zərf Parça-parça, hissəhissə, tikə-tikə. Bölüm-bölüm olmaq.