brifinq : is. [ing.] Bir mövzuda nəticə olaraq verilən məlumat və ya bəyanat; açıqlama.