briketləmək : f. Briket (kərpic) şəklində presləmək, kərpic şəklinə salmaq.