briqadir : [alm.]
1. Briqada rəhbəri, başçı (bax briqada 3-cü mənada). Ferma briqadiri.
2. tar. Rusiyada XVIII əsrdə polkovnik ilə general arasında hərbi rütbə.