buğdabiti : is. Buğda və başqa taxıllara ziyan verən cücü.