büro : [fr.]
1. Bəzi orqanların, idarələrin, təşkilatların və s.-nin rəhbərlik edici hissəsinin adı. Qonaqlar gedəndən sonra, İvan Astafoviç büro iclası keçirmişdir. Mir Cəlal. // Həmin büro heyətinin iclası. Məsələyə büroda baxılacaq.
2. Bəzi idarələrin, yaxud onların şöbələrinin, kontorlarının və s.-nin adı. Arayış bürosu. Hava bürosu. Konstruktor bürosu.