buxta : is. [alm.] Dənizdə gəmilərin dura bilməsi üçün münasib olan kiçik körfəz. Arxada, buxtadakı gəmilərin top atəşi .. düşmənin başına od ələməyə başladı. Ə.Əbülhəsən.