buzov : is. Hələ süddən ayrılmamış inək balası. [Camaat:] Gədə, nə belə payız buzovu kimi bəyirirsən? M.S.Ordubadi. [Bünyad] ağzını açanda o biri otaqda buzov mələdi. Ə.Əbülhəsən. _Yanı buzovlu – balalı, balası olan. [Bayram:] Özümün kürd atımı bağışlaram Namaza və bir yanı buzovlu inək də sənə verrəm. M.F.Axundzadə.