buzqıran : f.sif. xüs. Buzları qırmaq üçün olan. _ Buzqıran gəmi – buzları parçala- yan, buzları yarıb yol açan, buzlar içində üzmək üçün təchiz edilmiş güclü gəmi. Gələn həftə gəmi tərsanəsində .. bu cür .. buzqıran gəminin qayrılmasına başlanacaqdır. (Qəzetlərdən).