cəhrəçi : is. köhn. Başqaları üçün cəhrədə yun əyirən.