cəmləşdirmək : f. Cəmləmək, mərkəzləşdirmək. Bütün diqqətini [Xəlil] bir nöqtədə cəmləşdirdi. M.Hüseyn. Qız dik Eyvazın gözlərinə baxır, sonra ani olaraq, ya kəndlərinə tamaşa edir, yaxud Qaratəpənin tapdaq yerlərinə nəzər salıb təkrar baxışını Eyvazın sifətində cəmləşdirirdi. Ə.Vəliyev. ◊ Özünü cəmləşdirmək –
1. fikrini, diqqətini, iradəsini bir şey üzərində mərkəzləşdirmək;
2. özünü toplamaq, özünü ələ almaq. Qoca xan özünü cəmləşdirdi. S.Rəhimov. Nərgiz dodağını gəmirib özünü cəmləşdirdi. B.Bayramov.