ciyərsuz : sif. [fars.] klas. Ürəkyandıran, yanıqlı. Leyli demə – şəmi-məclisəfruz; Məcnun demə – atəşi-ciyərsuz. Füzuli. Salaməleyküm, ağa Dərviş! Oğlan, genə nə var, nə olub, bu nə cigərsuz qəsidədir? N.Vəzirov.