cüyür : is. zool. Marallar fəsiləsindən ceyranabənzər cütdırnaqlı, kövşəyən heyvan; əlik. Sıra dağlar, gen dərələr; Ürək açan mənzərələr; Ceyran qaçar, cüyür mələr.. S.Vurğun. Cüyürlərin cığırını axtarmışam qayalarda; “Oxqay!” deyib oturanda “oxqay!” deyib qayalar da. R.Rza. Çal təpələr, boz dağlar da xeyli uzaqdı; Nə mələyən cüyür vardı, nə qoyun, quzu.. Ə.Cəmil.