döşüqara : sif. Döş tərəfi, döşü qara olan. Döşüqara quş.