döşəmə :
1.Döşəmək”dən f.is.
2. is. Otağın və s.-nin alt tərəfini örtən taxta, torpaq və s. Otağın döşəməsi. Torpaq döşəmə. Parket döşəmə. Kərpic döşəmə. Mərmər döşəmə. – Bu ibadətgahın zəmini, yəni döşəməsi bir neçə qatdır və dərya tərəfdən bəndləri vardır. H.Zərdabi. Pəncərədə ipək pərdə, döşəmədə xalı yoxdur. R.Rza. // Bax döşənəcək.
3. is. Küçələrə döşənmiş daş və s. // Daş və s. döşənmiş küçə.
döşəmə 2: is. aşp. Plovun altına qoyulub bişirilən ət, kişmiş və s.-dən ibarət qara (xuruş). Plovun döşəməsi.