dəyişəktikən : is. Dəyişək tikməklə məşğul olan adam, dərzi.