daldan : zərf
1. Dal tərəfdən, arxa tərəfdən, arxadan. Daldan atılan daş topuğa dəyər. (Məsəl). Cəftəylə bağladı daldan qapını; Bucaqdan götürdü nöyütqabını. M.Rahim.
2. Dalınca, arxasınca. Çöl qapıdan mən çıxanda müdir yoldaş məni daldan çağırdı. C.Məmmədquluzadə.