dambat : sif. məh. Lovğa, mütəkəbbir, özünü bəyənən, ədabaz. Dambat adam.