damlamaq : bax damcılamaq. Gözlərindən yaş damlayır.
damlamaq 2: f. dan. Dama salmaq, həbs etmək. Oğrunu damladılar. – [İskəndər:] Ağa!.. Nə buyurursunuz, onları damlayaq, yoxsa danışdıracaqsınız? N.Vəzirov. Molla Qəşəm toplanmış pulları da götürüb qaçmağa hazırlaşır. Biz onun adamlarından birini tutub damlamışıq. M.Hüseyn.