darvaza : is. Əsasən nəqliyyatın keçməsi üçün böyük həyət qapısı; alaqapı. Dəvəçi ilə dost olanın darvazası gen gərək. (Ata. sözü). ..Kərbəlayı Cəfər darvazanın səkisində oturub pendir-çörək yeyirdi. C.Məmmədquluzadə. Gəzib güclə bir qapı tapa bildim. Bu, sınıq bir darvaza idi. S.Rəhman. // Qədim şəhərlərin, qalaların hasarındakı böyük qapı. ◊ Darvazasını (darvazamı) fələk vurmaq – bədbəxtlik, fəlakət üz vermək, bədbəxt olmaq. Mirzə Səfər atasının sözlərini əsla eşitməyib qışqırdı: – Darvazamı fələk vurubdur. Ə.Haqverdiyev.