daxıldar : is. köhn. Kassir. Pulları daxıldara tapşırmaq.