dayanıq : is.
1. Davam, davamlılıq, möhkəmlik dərəcəsi, sürək. Dayanığı olmayan parça.
2. Dözüm, səbat, səbir. Onun heç dayanığı yoxdur. İşdə dayanıq. // Möhkəmlik, müqavimət qabiliyyəti. Mübarizədə dayanıq göstərmək. Soyuğa (istiyə) dayanıq.
3. məc. Sədaqət, etibar, dəyanət. Dostun dosta dayanığı. Dayanığı olmayan yoldaş.