demokratik : sif. [yun.]
1. Demokratiyaya müvafiq olan, demokratiya əsasında qurulmuş, demokratiyanı həyata keçirən, demokratiya prinsiplərinə riayət edən. Demokratik idarə üsulu. Demokratik respublika. Demokratik islahat. Demokratik mətbuat.
2. Zəhmətkeş xalq kütlələrinə xas olan; sadə, adi. Demokratik tərbiyə almış adam. – Ədibin demokratik fikirləri onun “Nadir şah” tarixi faciəsində daha parlaq ifadəsini tapmışdır. M.Arif.