deyəsən : ara söz mənasında. Ehtimal, gərək ki, görünür (ki). Onun dedikləri, deyəsən, düz çıxmadı. Deyəsən, gələn var. – [Fazil:] Vallah, mən özüm də məəttəl qalmışam; çünki o dəli övrətdən də, deyəsən, bir haray yoxdur. C.Məmmədquluzadə. [Sənəm:] Ax, deyəsən, ağa gəlir. Ay aman, ağa gəlir; dur qaç! Ü.Hacıbəyov. Uşağın dalısında, deyəsən, odun şələsi vardı. Mir Cəlal. // Sanki, elə bil.